Zprávy

ANO kvalifikovaným zahraničním pracovníkům, NE zneužívání programů pro ně

Získat s pomocí zaměstnavatele zaměstnaneckou kartu, ale nenastoupit do příslušného zaměstnání, nebo ho hned změnit, již nebude možné. Zastavit zneužívání vládních programů pro cizince a zároveň zamezit škodám způsobeným zaměstnavatelům. To je cílem dalšího pozměňovacího návrhu, který v rámci projednávání novely zákona o pobytu cizinců předkládá poslanec Pavel Pustějovský.

„První návrh řešil flexibilitu a bezpečnost při zaměstnávání cizinců. Nyní jsem se zaměřil především na lepší právní zakotvení vládních programů pro cizince a zamezení škodám, které způsobují zaměstnavatelům cizinci zneužitím výhodných podmínek těchto programů. Chci také zjednodušit doprovodné administrativní procedury pro všechny zúčastněné strany,“ vysvětlil Pustějovský.

Na základě jím podaného návrhu by mohla vláda v případě nedostatku pracovníků na trhu práce stanovit podmínku, že zaměstnavatelem cizince s mimořádným pracovním vízem může být pouze ten, kdo se účastní vládou schváleného programu. Tyto programy reagují na situaci na pracovním trhu, jsou zaměřené na přesně specifikované skupiny kvalifikovaných pracovníků a umožňují rychlejší vyřízení všech administrativních náležitostí. Dnes takový program funguje například pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. 


Nejrozsáhlejší navrhovaná úprava se však týká povinností souvisejících se zaměstnaneckou kartou. Navrhovanou novinkou je nutnost předložit potvrzení zaměstnavatele o nástupu na určenou pracovní pozici ministerstvu při vydání zaměstnanecké karty. „Toto opatření brání zneužití zaměstnanecké karty cizincem, který přijede do České republiky a nenastoupí do příslušného zaměstnání, nebo kartu využije k přechodu k jinému zaměstnavateli,“ řekl Pustějovský. 

Úprava se má dotknout také další citlivé oblasti – změny pracovního zařazení či změny zaměstnání cizince se zaměstnaneckou kartou. „Dnes bohužel není výjimkou, že cizinec přijatý do zaměstnání v rámci některého z vládních programů přijede do země, nenastoupí do uvedeného zaměstnání, ale požádá ihned o změnu zaměstnavatele. Využije tak pouze výhodných podmínek programu. Zaměstnavatel, který je do projektu zařazen a má s celým procesem přijetí cizince finanční výdaje, je tímto jednáním poškozen. Cílem pozměňovacího návrhu je toto chování eliminovat. Cizinec bude mít možnost požádat o změnu zaměstnavatele, který není účastníkem příslušného programu, až po ukončení platnosti vydané zaměstnanecké karty,“ objasnil Pavel Pustějovský. 

Samotnou změnu pracovního zařazení či zaměstnání bude nezbytné nahlásit 30 dnů před její realizací a ministerstvo vnitra následně rozhodne a sdělí jak žadateli, tak budoucímu zaměstnavateli, zda cizinec může na pracovní pozici nastoupit. Tím se zároveň zajistí i informovanost nového zaměstnavatele.
Byť jde o složitou problematiku, je podle Pustějovského nutné jí v současné době a s ohledem na situaci na trhu práce věnovat maximální pozornost. „Navrhované úpravy, které vyšly také z podnětů Hospodářské komory a samotných zaměstnavatelů, budou dle mého názoru vhodným dočasným řešením komplikované situace na trhu práce, kdy nelze zajistit dostatek vhodné pracovní síly přímo na tuzemském pracovním trhu,“ uzavřel poslanec Pustějovský.
 

Přidáno: 20. 03. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.