Zprávy

Další vlny EET jsou pro narovnání podnikatelského prostředí nezbytné

Nejen restauratéři nebo obchodníci, nově budou evidovat své tržby i další podnikatelé přijímající hotovostní platby. Výsledkem budou spravedlivé podmínky pro všechny podnikatele i zjednodušení administrativy a komunikace s finanční správou.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny projednává médii i veřejností diskutovanou novelu zákona o evidenci tržeb. Kromě úprav stávajících podmínek evidence tržeb, například přidání nového zvláštního režimu či souvisejícího snížení DPH na některé služby a zboží, je hlavním předmětem této novely zavedení třetí a čtvrté fáze evidence tržeb.


„Zatímco dosud evidovali tržby v systému pouze podnikatelé zařazení do první a druhé fáze, tedy restaurace, ubytovací zařízení a obchody, třetí a čtvrtá fáze se týká i dalších povolání jako jsou řemeslníci, trhovci, právníci, dopravci či zemědělci. Je to právě náběh třetí a čtvrté fáze, co chybí k narovnání podnikatelského prostředí v České republice prostřednictvím elektronické evidence tržeb. Osobně považuji EET za vhodný nástroj nastavení spravedlivých podmínek pro všechny podnikatele a zároveň za jednoduchý způsob komunikace se státními úřady i evidence pro samotného podnikatele či podnik. Plošné zavedení EET navíc umožní na základě shromážděných dat lepší zacílení kontrol, které tak nebudou zbytečně zatěžovat subjekty, jejichž evidence je v pořádku, uvedl poslanec a člen hospodářského výboru Pavel Pustějovský.


Zavedení EET si jako snadný nástroj pochvalují i sami podnikatelé, kteří jej začali používat v první a druhé vlně. EET jim přináší automatickou evidenci všech potřebných údajů. Větší podniky nebo podnikatelé s vyššími příjmy propojují EET s vnitřními finančními systémy, drobní podnikatelé pak využívají snadná technická řešení v podobě aplikací na mobilní telefon, ke kterým stačí pořídit malou mobilní tiskárnu. Údaje tak okamžitě odejdou finanční správě a podnikateli odpadá starost dodatečné papírové evidence, kterou stejně musel vést. Finanční správa by v budoucnu mohla podnikatelům v návaznosti na EET zjednodušit administrativu v dalších oblastech jako je například podávání daňového přiznání. 


Kromě zavedení třetí a čtvrté vlny reaguje novela na podněty, které vzešly z fungování EET a dále na nález Ústavního soudu, který se zákonem o elektronické evidenci tržeb zabýval. Novým prvkem bude tzv. zvláštní režim evidence tržeb. 
„V tomto režimu budou mít možnost evidovat tržby drobní živnostníci, pro které jsou hotovostní platby občasným přivýdělkem, nejsou plátci DPH a mají nejvýše dva zaměstnance. Strop v částce evidovaných tržeb je pro tuto výjimku v novele stanoven na 200 tisíc korun ročně.  Vzhledem k diskuzím o této hranici se částka možná ještě v průběhu projednávání zvýší. V praxi bude zvláštní režim znamenat zachování většiny povinností z běžného režimu, ale data bude podnikatel odesílat finanční správě jen jednou za čtvrt roku,“ vysvětlil Pustějovský.


V reakci na praktické zkušenosti z uplynulého období fungování EET je v novele obsažen také návrh na vyloučení některých tržeb z evidence. Jedná se o případy, kdy se ukázala praktická nemožnost zapojení těchto tržeb do systému, ať už se jedná o tržby těžce zrakově postižených osob nebo platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty. Vyloučeny budou také tržby z hazardních her, kde by se informace duplikovaly se systémem provozování hazardních her.
V neposlední řadě bude spolu s novelizací zákona o EET upraveno zařazení některých druhů zboží a služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent, čímž budou částečně kompenzovány některé náklady spojené se zavedením EET. Konkrétně se jedná o stravovací služby, domácí péči, opravy obuvi a oděvů, kadeřnické a holičské služby a v rámci této novely bude také přeřazeno do 10ti procentní sazby vodné a stočné.

Přidáno: 20. 03. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.