Zprávy

Digitalizace komunikace s úřady může být konečně realitou

Fronty na úřadech, hromady papírů, zdlouhavé procesy vyřízení – to vše by se brzy mohlo stát minulostí. Nový zákon dá občanům právo na digitální formu služeb a úřadům stanoví povinnost je poskytovat.

„Ve spolupráci s poslanci napříč politickým spektrem jsme Poslanecké sněmovně předložili návrh zákona, který zavádí plošnou úpravu poskytování digitálních služeb úřady. Jeho prosazení bude sice během na delší trať, ale tento velký cíl je třeba postupně naplňovat,“ uvedl poslanec Pavel Pustějovský. Důvodem této aktivity je skutečnost, že v současné době je poskytování digitálních služeb státní správou upraveno v jednotlivých předpisech, nikde ale není zakotveno plošné právo občanů na poskytování těchto služeb, ani vymezení, které služby mohou úřady digitální formou poskytovat. Hlavním cílem nové úpravy je tedy posílit právo uživatelů služeb státních orgánů a úřadů na poskytování těchto služeb elektronicky.
Další důležitou součástí realizace novely je propojení jednotlivých informačních systémů veřejné správy a využívaní údajů uvedených v jednotlivých systémech napříč úřady. Uživatel už nebude muset opakovaně dokládat doklady nebo doplňovat stejné údaje jednotlivým úřadům, pokud tyto budou vloženy do datového fondu veřejné správy. „Úřad bude mít naopak zákaz po  uživateli takové údaje požadovat,“ zdůraznil Pustějovský.
Elektronickou formou tak bude možné vyřídit například různá podání vůči orgánům veřejné moci (včetně funkce předvyplnění údajů pro podání), poskytování údajů z informačních systémů veřejné správy nebo zápisy skutečností a údajů do registru práv a povinností. Poslední zmíněný příklad bude mít velmi praktické využití pro většinu uživatelů, protože budou mít možnost v případě zájmu nechat zanést do registru například oprávnění k řízení vozidla, k držení zbraně nebo údaje o vzdělání. Tyto údaje pak různé úřady uvidí a nebudou požadovat jejich dokládání. Do registru osob nebo registru obyvatel bude také možné zanést svůj kontaktní údaj, na který budou zasílány informace například o zániku platnosti dokladu nebo o změně údajů.
Další pozitivní změnu pak přinese zakotvení úředně ověřeného podpisu v digitální formě. Digitální forma úředně ověřeného podpisu bude mít stejnou platnost jako originál. Osvědčení úkonu bude provádět kontaktní místo veřejné správy, nebo bude provedeno elektronickým podpisem či pečetí, případně prostřednictvím určeného informačního systému nebo datové schránky.
„Zakotvení plošné právní úpravy poskytování digitálních služeb považuji za klíčové pro modernizaci a zjednodušení komunikace obyvatel či firem s veřejnou správou, ale i pro zvýšení bezpečnosti všech souvisejících procesů,“ uzavřel Pavel Pustějovský.

Přidáno: 06. 05. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.