Zprávy

Fyzické i právnické osoby jako energetičtí specialisté budou mít stejné podmínky

Stejné podmínky pro udělování oprávnění energetického specialisty pro fyzické a nově i právnické osoby jsou součástí novely zákona o hospodaření s energií. Tato skutečnost narovná současný stav, kdy je možnost v případě problémů postihovat jen fyzické osoby a nikoliv právnické.

„Podle aktuálního znění zákona dostane oprávnění energetického specialisty pouze fyzická osoba. Vede to k tomu, že dochází k zakládání právnických osob, které vykonávají uvedenou činnost a osoba s oprávněním energetického specialisty vystupuje jako její jednatel. Právnickou osobu však není možné postihovat tak, jak je tomu u energetického specialisty – fyzické osoby. Z tohoto důvodu jsou navrženy stejné podmínky pro fyzické a nově i právnické osoby,“ uvedl poslanec Pavel Pustějovský, která je zpravodajem novely v Hospodářském výboru.
Ministerstvo má navíc pravomoc oprávnění v případě opakovaného správního deliktu odebrat a nejméně jeden rok nemůže být dané osobě vydáno nové oprávnění.
Energetických specialistů se také týká otázka průběžného vzdělávání, které je pro ně povinné. Nově bude toto vzdělávání zajišťovat Státní energetická inspekce a každý energetický specialista (v případě právnické osoby určená osoba) bude muset absolvovat určitý počet vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání. Energetický specialista je osoba, která provádí energetický audit, vyhotovuje příslušné dokumenty a provádí kontroly.

Přidáno: 20. 04. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.