Zprávy

Investiční záměr na výstavbu nemocnice nebyl podpořen. Neposoudil vše a ohrozil by další investice.

Krajští zastupitelé ANO nepodpoří investiční záměr na výstavbu nové nemocnice, neposoudil vše, co bylo potřeba. Nejasná ekonomika může ohrozit všechny další investice kraje. Prohlášení zastupitelského klubu Hnutí ANO před jednáním Zastupitelstva Zlínského kraje dne 8. 4. 2019

Chceme pro nás všechny moderní nemocnici, ale nechceme rozhodovat nezodpovědně, na základě neúplných podkladů a riskovat utlumení všech dalších investic do regionu. To jsou hlavní důvody, proč jako krajští zastupitelé Hnutí ANO nepodpoříme na pondělním jednání krajského zastupitelstva investiční záměr na výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. Náš postup je navíc v souladu s postoji nejdůležitějších výborů krajského zastupitelstva, které žádné usnesení schvalující tento záměr nepřijaly, byť ho projednávaly. Jde mimo jiné o garanční výbor zdravotní, výbor finanční či výbor pro strategický rozvoj a investice kraje. Důvody jejich postoje jsou podobné jako naše.
 
Probíhající „mediální masáž“ má navodit dojem, že vše je již rozhodnuto a pochybnosti jsou zcela vyjasněny. Údajně již neexistuje žádná jiná vhodná alternativa a všichni, kteří tuto myšlenku nepodporují, jsou prezentováni málem jako zločinci. I přesto chceme zodpovědně posoudit všechny souvislosti, což vyžaduje další čas.
 
Musíme bohužel konstatovat, že podkladové materiály předložené hejtmanem Čunkem neřeší důsledně ekonomiku projektu a to, kde na splácení nemocnice vyděláme, aniž bychom ohrozili rozvoj kraje a utlumili mnohé další investice nebo ohrozili nemocnice ve zbývajících okresních městech kraje. Ty budou nuceny vydělávat na splátky nemocnice v Malenovicích a utlumí tak nejen své rozvojové aktivity, ale de facto i základní údržbu. Domníváme se, že před schválením takto důležitého projektu by měla být nejdříve vypracována a zastupitelstvem odsouhlasena nová celková koncepce rozvoje zdravotnictví kraje. Pomíjíme pak „detaily“ typu nesouladu záměru s platným územním plánem města Zlína nebo nejasného „na vodě“ kalkulovaného navýšení plateb od pojišťoven, které má vylepšit ekonomiku projektu.

Co nám zásadně chybí, je třetí alternativa – rozumná, ekonomická a přitom kvalitní dostavba a rekonstrukce stávajícího areálu. Podkladový materiál řeší pouze porovnání výstavby nové nemocnice v Malenovicích a nové nemocnice ve stávajícím areálu zlínské nemocnice. Neřeší ale možnou modernizaci stávajícího areálu v návaznosti na generel rozvoje nemocnice. Proto chceme, aby krajské zastupitelstvo přijalo doprovodné usnesení, v němž chceme do alternativ zahrnout i prostou rekonstrukci a modernizaci objektů dle 1. a 2. etapy zpracovaného generelu rozvoje Krajské nemocnice Tomáše Bati.
 
Závěrem chceme zdůraznit, že investici do moderní nemocnice se rozhodně nebráníme, protože ji všichni potřebujeme a potřebovat budeme. Odmítáme to ale dělat překotně a nezodpovědně, navíc v atmosféře, která v zásadě nepřipouští diskuzi a jiné názory. To však ohrožuje hospodaření krajského rozpočtu a budoucí rozvoj celého kraje. Navíc tento přístup není rozhodně zárukou toho, že projekt výstavby nové nemocnice v Malenovicích dopadne dle plánu a my všichni budeme mít to, co je nám slibováno.

Chceme rovněž upozornit, že náš plánovaný postup rozhodně neporušuje krajskou koaliční smlouvu, jelikož projekt výstavby zcela nové nemocnice v Malenovicích není její součástí.

Ve Zlíně 8.4.2019

Přidáno: 15. 04. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.