Zprávy

Menší podniky nemají být zatěžovány energetickým auditem

Realističtější vymezení podniků, které musí zpracovávat energetický audit a reakce na výtku Evropské komise, tedy nutnost štítkování budov navštěvovaných veřejností jako jsou nákupní centra nebo školy přinese, mimo další změny, novela zákona o hospodaření energií. Tou se zabývá hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a jejím zpravodajem je poslanec Pavel Pustějovský.

Hlavní úpravy zákona, které vyplynuly z praktických zkušeností, se týkají povinnosti zpracování energetického auditu, kterým se hodnotí potenciál daného podniku pro zvýšení energetické účinnosti a tedy úspor. Tuto povinnost měly dosud tzv. velké podniky. Jejich definice vychází z doporučení Evropské komise a do velikosti se započítávají i nadnárodní majetkové vztahy společnosti. Povinnost tak mají i malé podniky, které jsou součástí větších majetkových struktur.
„Ukázalo se, že toto pravidlo je značně neefektivní. Mezi velké podniky se totiž dostaly i ty, které by na národní úrovni parametry zdaleka nesplňovaly. U těchto podniků ztrácí provedení energetického auditu svůj smysl. Není u nich totiž předpoklad významných úspor ve spotřebě energie a energetický audit se tak stává pouze nákladnou administrativní zátěží. To je potřeba napravit, abychom takové podniky nesmyslně nezatěžovali,“ uvedl Pustějovský.  
Nová úprava se proto omezí na majetkové vztahy právě v rámci České republiky a povinnost zpracování energetického auditu se bude týkat podnikatelů či podniků s více než 250 zaměstnanci, ročním obratem nad 1,3 miliardy korun nebo roční bilanční sumou nad 1,1 miliardy korun. Výjimku tvoří ti, kdo mají velmi nízkou spotřebu (pod 200 MWh ročně), naopak se povinnost týká těch, kteří sice nesplňují podmínky pro velký podnik, ale jejich spotřeba je velmi vysoká (nad 5 000 MWh ročně). Energetický audit bude nově také možné nahradit zavedeným a certifikovaným systémem hospodaření energií.
Novelizace také řeší nápravu výtky Evropské komise, která Českou republiku upozornila na neplnění povinnosti vystavování průkazů o energetické náročnosti v případě budov často navštěvovaných veřejností. Jde například o nákupních centra, divadla, hotely a další. V zákoně je nyní tato povinnost stanovena pouze pro budovy orgánů veřejné moci. Aby se Česká republika nevystavovala nebezpečí uložení pokuty, budou budovy s touto povinností vymezeny dle stavební legislativy jako stavby občanského vybavení. Mezi ty patří stavby pro veřejnou správu a také výše uvedená nákupní centra, divadla, hotely nebo školy.

Přidáno: 20. 04. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.