Zprávy

Nad nominacemi lidí do orgánů státních firem bude veřejná kontrola

Osoby, které budou zasedat v řídích a kontrolních orgánech firem se státní účastí, budou vybírány pod větší veřejnou kontrolou. Jejich nominace bude muset posvětit pětičlenný odborný výbor, který bude složen z odborníků, ti nesmí být členy žádné politické strany nebo hnutí. Celý proces bude veřejný a mají tak být odstraněny zákulisní stranické dohody a nominace.

„V Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny se aktuálně zabýváme právě návrhem tzv. nominačního zákona. Právě ten stanovuje podmínky a způsob vybírání osob do řídících a dozorčích orgánů firem, ve kterých má podíl stát. Mezi tyto podniky patří například ČEZ, České dráhy, Česká pošta nebo některá zdravotnická zařízení,“ uvedl člen výboru Pavel Pustějovský.


Současná legislativa podle něj v podstatě neumožňuje veřejnou kontrolu procesu výběru osob do uvedených orgánů. „Navíc samotný proces, podmínky a další náležitosti neupravuje jeden předpis, ale celá řada zákonů. Nový nominační zákon by tak měl přinést jasnou, jednotnou úpravu, která umožní transparentní výběr těchto zástupců,“ dodal Pustějovský. 


Legislativa předpokládá zřízení výboru s pěti členy, kteří budou jmenováni na jedno pětileté období bez možnosti opakovaného jmenování. Členové výboru musí splnit podmínky stanovené zákonem. „Mezi ně patří bezúhonnost, bezdlužnost, ale také minimálně pětiletá činnost v oborech souvisejících s řízením podniku. Zásadní je podmínka nadstranickosti,“ zdůraznil Pustějovský. 


Jak bude vypadat samotný nominační postup do řídících a kontrolních orgánů firem s majetkovou účastí státu? Ministerstvo, do jehož gesce firma spadá, vypíše výběrové řízení na obsazované pozice v konkrétní společnosti. Na základě tohoto výběrového řízení podá ministerstvo výboru návrh na nominace vybrané osoby či osob a zveřejní údaje o těchto lidech.  Výbor nominace vyhodnotí a zaujme k nim stanovisko, které zašle ministerstvu a zároveň ho zveřejní. Ministerstvu zůstane možnost neakceptovat stanovisko výboru a udělat odlišné rozhodnutí, nicméně bude nutné tento krok řádně zdůvodnit a zdůvodnění opět zveřejnit.


„Prakticky tak nový nominační zákon přinese větší transparentnost do všech fází procesu. Stanovisko k výběru bude vydávat apolitický výbor a každý, kdo bude mít zájem, bude mít možnost sledovat celý průběh nominace a výběru vhodného reprezentanta prostřednictvím zveřejněných materiálů,“ uzavřel poslanec Pustějovský. 

Přidáno: 20. 03. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.