Zprávy

Nový zákon míří na nekvalitní realitní makléře, chce konečně zajistit odborníky

Realitní makléř? Mladý kluk, který naslibuje hory doly, nakonec možná najde zájemce, přinese smlouvu staženou z internetu, zinkasuje provizi a zmizí. Takový obraz má dnes u mnoha lidí tato profese. Nový zákon slibuje změnu a hlavně konečně odborníky.

Nepříznivou situaci na realitním trhu řeší nový vládní návrh zákona o realitním zprostředkování, který je právě projednáván v rámci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. „Základem je přesunutí realitní činnosti z živností volných do živností vázaných. Tato napohled drobná administrativní změna znamená, že ti kdo budou chtít nadále v oblasti realitního zprostředkování podnikat, musí splnit nejen všeobecné podmínky jako je svéprávnost a bezúhonnost, ale také prokázat odbornou způsobilost,“ uvedl poslanec Pavel Pustějovský.
Pro prokázání odborné způsobilosti bude možné zvolit jednu z navrhovaných variant. První je vysokoškolské magisterské vzdělání ve stanovených oborech (právních, ekonomických či stavebních), druhou možností je kombinace vzdělání – středoškolského a vyššího s praxí a třetí minimálně tříletá praxe v oboru v nezávislém postavení. Poslední variantou pak bude složení zkoušky v rámci profesní kvalifikace. Všechny varianty odráží požadavky, které jsou na činnosti realitních zprostředkovatelů kladeny. Každý zprostředkovatel musí znát související právní předpisy, daňovou problematiku, ale také technické pojmy a základy stavitelství, aby byl schopen posoudit stav nemovitosti.
„Zajištění odborné způsobilosti však neznamená, že všechny služby související s prodejem či nákupem nemovitosti může zajišťovat přímo realitní zprostředkovatel,“ upozorňuje Pustějovský. U některých služeb, jako je například sepisování smluv, by měly strany využívat služeb k tomu určených (advokátních) a zájemci je pouze zprostředkovat. Na to nový zákon také reaguje a to v jedné z mediálně velmi často zmiňovaných oblastí, kterou je poskytování úschovy finančních prostředků. Nový zákon výslovně zakazuje realitním zprostředkovatelům poskytovat službu úschovy a nechává ji tak pouze v rukou bank, advokátů či notářů. Zákon o realitním zprostředkování zavede také povinné pojištění realitních zprostředkovatelů nebo nový typ smlouvy – smlouvu o realitním zprostředkování, včetně jejích povinných náležitostí. Přechodné období pro přizpůsobení se novým požadavkům je v současném návrhu stanovené na 6 měsíců s tím, že zákon by v případě schválení mohl začít platit od začátku příštího roku.
„Věřím, že nová právní úprava zajistí výhody pro všechny zúčastněné strany. Předpokládám, že pochybní zprostředkovatelé postupně zmizí z trhu. Spotřebitelům zákon přinese služby na vysoké odborné úrovni a právní jistotu. Kvalitním realitním zprostředkovatelům pak důvěru klientů a odstranění neférové konkurence,“ uzavřel Pustějovský.

Přidáno: 12. 06. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.